Avans Nieuwsbrieven

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Nieuws 81 resultaten

Minoren 2019-2020

16 april 2019Avans Nieuwsbrieven

Minoren Pabo 3 In Pabo 3 krijgt de student de mogelijkheid, binnen de gemaakte kaders, eigen keuzes te maken waardoor hij zich kan profileren. De minor is één van deze profileringsmogelij...

Bijeenkomsten en trainingen 2019-2020

16 april 2019Avans Nieuwsbrieven

Trainingen Mentorentraining De mentor heeft een belangrijke taak in de dagelijkse begeleiding van onze studenten. Om het begeleidingswerk van de mentor te ondersteunen en te komen tot ken...

Jaarrapport 2018 Expertisecentrum Technische Innovatie

08 april 2019Avans Nieuwsbrieven

Het jaarrapport van het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans Hogeschool verschijnt jaarlijks in april-mei. Met dit jaarrapport informeren wij u over de resultaten van het...

HR is aan zet! Anders (leren) kijken en wendbaar werken

28 februari 2019Avans Nieuwsbrieven

Op 19 februari 2019 was het jaarlijkse HR symposium. Georganiseerd door het lectoraat Sustainable Working and Organising en Avans +, in samenwerking met de Avans HRM opleidingen, mobilite...