Avans Nieuwsbrieven

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Nieuws 157 resultaten

Kritische zelfreflectie ECS

12 maart 2018Avans Nieuwsbrieven

Visitatie Expertisecentrum Op 19 maart wordt het expertisecentrum gevisiteerd. Tijdens deze dag worden o.a. gesprekken gevoerd met de lectoren, een aantal kenniskringleden, stakeholders e...

De dood en het lectoraat - door Wim Boluijt

12 maart 2018Avans Nieuwsbrieven

Het is een wat merkwaardig lectoraat misschien, dat Zorg rond het Levenseinde. Wij komen bij elkaar en spreken over de dood. De dood? Het is Ludwig Wittgenstein (1998) die ons in de Tract...

Detachering Inge Logghe

12 maart 2018Avans Nieuwsbrieven

Beste collega's, Academische werkplaats Ouderen Sinds kort ben ik twee dagen in de week gedetacheerd bij Tranzo. Tranzo werkt met Academische werkplaatsen (AW) met als doel kennisontwik...