Avans Nieuwsbrieven

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Nieuws 200 resultaten

Responsible design for social innovation

21 juni 2019Avans Nieuwsbrieven

’s Morgens in ‘s-Hertogenbosch stond de vraag centraal welke rol ouderen kunnen spelen in wijkveiligheid, en op welke wijze hiervoor samen met ouderen technologische toepassingen kunnen w...

Planning 2019-2020

16 april 2019Avans Nieuwsbrieven

Planning studiejaar 2019-2020 Onderwijsperiodes Een studiejaar op de Pabo heeft 4 onderwijsperiodes; elke periode bestaat uit 10 onderwijsweken. Periode 1: 26 augustus 2019 t/m 1 november...

Minoren 2019-2020

16 april 2019Avans Nieuwsbrieven

Minoren Pabo 3 In Pabo 3 krijgt de student de mogelijkheid, binnen de gemaakte kaders, eigen keuzes te maken waardoor hij zich kan profileren. De minor is één van deze profileringsmogelij...

Bijeenkomsten en trainingen 2019-2020

16 april 2019Avans Nieuwsbrieven

Trainingen Mentorentraining De mentor heeft een belangrijke taak in de dagelijkse begeleiding van onze studenten. Om het begeleidingswerk van de mentor te ondersteunen en te komen tot ken...