Avans Nieuwsbrieven

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Nieuws 200 resultaten

Tweede generatie gevangenen

27 september 2019Avans Nieuwsbrieven

Bij de relatie tussen kind en gedetineerde moeder, kunnen we ons heel wat voorstellen, maar ook vaders in detentie ondervinden veel moeilijkheden. Zo weten we dat vaders die noodgedwongen...

Red flags bij criminele inmenging

27 september 2019Avans Nieuwsbrieven

Bij criminele inmenging gaat het om handelingswijzen die criminelen gebruiken om een bedrijf binnen te dringen en blijvend invloed uit te oefenen. Het begrip ondermijning gaat in op het ...

Programma OIDS 190904

25 juni 2019Avans Nieuwsbrieven

Programma OIDS 190904 Programma OIDS 190904 Programma OIDS 190904

Lector Moeilijk bereikbare groepen & veiligheidsbeleid

21 juni 2019Avans Nieuwsbrieven

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van het werken met groepen mensen die moeilijk bereikbaar zijn voor professionals in de sociaalmaatschappelijke veiligheidszorg. Het betreft voo...

COSA in de schijnwerpers

21 juni 2019Avans Nieuwsbrieven

Internationaal onderzoek laat zien dat COSA bijdraagt aan vermindering van recidive en een succesvolle re-integratie. Het COSA model blijkt te werken, maar wat zijn nu precies de opbrengs...