Avans Nieuwsbrieven

print

Trainingen 2021-2022

10 juni 2021

Trainingen

 

Mentorentraining

De mentor heeft een belangrijke taak in de dagelijkse begeleiding van onze studenten. Om het begeleidingswerk van de mentor te ondersteunen en te komen tot kennisdeling biedt de Pabo in het komend schooljaar een –vernieuwde– mentorentraining aan: meer inhouden, actievere werkvormen, veel oefeningen en ruimte voor eigen inbreng. Het aantal beschikbare plaatsen voor de mentorentraining is beperkt.

De training zal plaatsvinden op de volgende data:

 • woensdagmiddag 22 september 2021 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 20 oktober 2021 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 24 november 2021 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 19 januari 2022 van 14.00 tot 17.00 uur. 

óf in het voorjaar van 2022:

 • woensdagmiddag 23 februari 2022 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 30 maart 2022 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 20 april 2022 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 18 mei 2022 van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Schoolopleider jaar 1

De training wordt aangeboden aan schoolopleiders die eerst de mentorentraining hebben gevolgd, dit is een voorwaarde voor het volgen van de schoolopleiderstraining. De opleiding heeft als basis de beroepsstandaard van de lerarenopleider (Velon). We gaan aan de slag met de volgende vier bekwaamheden: opleidings-didactisch, agogisch, organisatorisch en beleidsmatig en ontwikkelingsbekwaam. Er wordt een eigen leervraag geformuleerd.

Daarnaast nemen de schoolopleiders deel aan de twee algemene informatiebijeenkomsten Opleiden in de School.

De opleiding zal plaatsvinden op de volgende data:

 • woensdag 15 september 2021 van 9.00 – 12.00 uur;
 • woensdag 13 oktober 2021 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 12 januari 2022 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 9 februari 2022 van 14.00 – 17.00 uur.

 

Schoolopleider jaar 2

In het tweede jaar blijft de beroepstandaard (Velon) het uitgangspunt. De eigen leervraag wordt verder uitgewerkt en er is aandacht voor het coachen van teams. Daarnaast volgen de schoolopleiders de twee algemene informatiebijeenkomsten Opleiden in de School.

De training zal plaatsvinden op de volgende data:

 • woensdag 6 oktober 2021 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 17 november 2021 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 2 februari 2022 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 16 maart 2022 van 9.00 – 12.00 uur.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat dient de volledige opleiding, zowel de mentorentraining, het eerste als het tweede deel van de schoolopleiderstraining, gevolgd te zijn.

Hiervoor geldt een aanwezigheidsverplichting.

Het is mogelijk om in hetzelfde jaar zowel de mentorentraining als het eerste jaar van schoolopleiderstraining te volgen.

Wij hechten er zeer aan dat, ook nadat de opleiding tot schoolopleider is afgerond, alle begeleiders van onze studenten deelnemen aan de twee informatiebijeenkomsten Opleiden in de school en de intervisiebijeenkomsten die door de Pabo worden georganiseerd om zo te komen tot en verder te kunnen werken aan een gemeenschappelijke visie op leren, opleiden en begeleiden waardoor we gezamenlijk de kwaliteit van de begeleiding kunnen bewaken.

Deelname aan de opleidingen betekent dat de coach zich verbindt aan de Pabo door tenminste vier opeenvolgende jaren studenten in de stage te begeleiden.

 

Informatiebijeenkomsten

 • woensdag 15 september 2021 van 13.30 – 17.00 uur
 • woensdag 16 maart 2022 van 13.30 – 17.00 uur

De informatiebijeenkomsten Opleiden in de School staan in het teken van halen én brengen. Op de twee informatiebijeenkomsten bespreken wij de nieuwste informatie rondom de inhoud en uitvoering van werkplekleren, het curriculum en de begeleiding / coaching van studenten. Daarnaast creëren we op deze middagen ruimte om praktijkvoorbeelden vanuit de scholen en het lectoraat te delen. Beide middagen starten met een interessante keynote. De middagen zijn bedoeld voor alle reeds opgeleide schoolopleiders, schoolopleiders in opleiding, LIO-coaches en mentoren, contactdocenten, directieleden van de opleidingsscholen en andere belangstellenden.

 

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2021.