Avans Nieuwsbrieven

print

Programma Netwerkbijeenkomst Samen Opleiden 14 september 2022

24 juni 2022 door PABO

 

13:30-14:00 Ontvangst  / inloop (serre B)

14.00-14.10  Welkom door Tina Hoogstraaten (plenair, HD001) 

14.10-14.30  Presentatie projectgroep Samen Opleiden

14.30-15.15 Lezing
'Studentgericht begeleiden' door  Cornelia de Haan  (plenair, HD001)
Het begeleiden van individuele studenten is een van de kerntaken van instituutsopleiders, schoolopleiders en mentoren. Het is een boeiende taak die tegelijkertijd veel energie kan kosten. Wat doe je als een student onvoldoende voortgang boekt, niet of nauwelijks gemotiveerd lijkt of geen gebruik maakt van jouw feedback? Hoe kun je begeleiden vanuit een meer coachende benadering? Wat is coachen nu eigenlijk en welke vaardigheden spelen daarbij een rol? Dat is ook voor ons als partners in samen opleiden van belang, want we hebben deze coachende rol immers ook naar elkaar en uiteindelijk is de mentor een rolmodel voor de student. Keynote spreker Cornelia de Haan, auteur van het boek Studentgericht begeleiden. Individuele trajecten in het hoger onderwijs (2021), gaat tijdens haar lezing in op hoe je via een coachende benadering de student kunt activeren. 

15.30-16.15 Workshops

 • Workshop 1: Jaar 1, 2 en 3 voor nieuwe mentoren en schoolopleiders, Melanie Lips en Renske Pals -

  deze workshop is vol


  Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt. 

  In deze bijeenkomst worden in vogelvlucht de beroepstaken (1 tot en met 7) en de beroepshandelingen gepresenteerd van de eerste helft van het studiejaar. Er wordt tevens ingegaan op de leerkrachtvaardigheden die centraal staan tijdens de beroepstaken en hoe we studenten het beste kunnen begeleiden in het ontwikkelen van deze vaardigheden. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op uw school ten aanzien van de leerkrachtvaardigheden. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. 
   

 • Workshop 2: Jaar 4: het begeleiden van een LIO student, Muzaffer Yanik
  "Mijn LIO-begeleider is een begeleider met veel ervaring. Ze weet precies hoe ze me moet begeleiden: niet te veel voorkauwen, maar ook niet te lang laten zwemmen, soms helemaal loslaten en op afstand en vaak op de achtergrond aanwezig zijn. Ik voel me heel welkom en heb het idee alles bij mijn begeleider te kunnen bespreken. Zij neemt met regelmaat het initiatief om mij te helpen. Dit maakt de school een vertrouwenwekkende en veilige omgeving. Ik krijg veel vertrouwen en vrijheid van mijn begeleider, maar ook veel ondersteuning."  
  "Ik wil mijn student laten ontdekken wat het is om leerkracht te zijn. Daarbij hoort zowel het reflecteren op dingen die niet goed gingen als het vieren van successen. Ik wil de student laten zien hoe leuk een baan in het onderwijs is."
  Hierboven staan ervaringen van een LIO-student en van een mentor beschreven. Er zijn zeker "meerdere wegen naar Rome", ook waar het gaat om het begeleiden van LIO-studenten. 
  Wij willen, na een korte schets van het programma van het vierde studiejaar, waaronder ook het praktijkonderzoek van de student centraal staat. samen met u deze mogelijke wegen verkennen en bespreken. Dat willen wij doen aan de hand van een viertal  vragen:
  1.    Door wie wordt de student begeleid?
  2.    Hoe wordt de student beoordeeld?
  3.    Wat vraagt dat van de begeleiders?
  4.    Welke dilemma's en moeilijkheden komen voor in de praktijk van de begeleiding en hoe wordt hiermee omgegaan?

   

 • Workshop 3: Jaar 3: Minor Bewegingsonderwijs, Hans Snoek
  In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden, doelen en criteria van de minor worden kort besproken. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen wat we verwachten van een derdejaars minor BO student. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces, graag zien we alle mentoren en bij voorkeur ook stagecoaches bij deze workshop. 

   
 • Workshop 4: Jaar 3: Minor Gedrag, Marc Karremans en Friederike Salden
  In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden van de minor worden kort besproken en de doelen en criteria van het werkplekleren wordt doorgenomen. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht en de eisen die we stellen aan de studenten bespreken we samen. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen wat we verwachten van een derdejaars minorstudent. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces, graag zien we alle mentoren en bij voorkeur ook stagecoaches bij deze workshop

   
 • Workshop 5: Jaar 3: Minor Kracht van de Kunsten, Madelief de Beij en Lydia de Jong

  Er is iets te doen en het doet ertoe

  Voor alle nieuwsgierige mensen
  Voor mensen die met een open blik naar de wereld kijken
  Voor ieder die interesse heeft in persoonlijke groei
  Voor die ene persoon die niets weet over muziek, drama, beeldend, literatuur, dans, film
  Voor mensen die nog nooit van Art Based Learning hebben gehoord
  Voor ieder die wel eens wil weten wat we in deze minor gaan doen…

  geven Madelief Debeij en Lydia de Jong namens het team graag een kijkje in de keuken van deze nieuwe minor.
   

 • Workshop 6: Studentgericht begeleiden: feedback geven, Mariëlle Heesters en Mathieu van Meer

  deze workshop is vol


  Feedback is niet het antwoord, feedback leidt de student naar het antwoord
  Feedback wordt gezien als krachtig leerinstrument. Feedback is niet alleen informatie over het gedrag of de presentatie van een student maar is ook gerelateerd aan de leerdoelen en de toetscriteria die zijn opgesteld voor het te volgen traject. Drie belangrijke vragen zijn: Waar gaat de student heen, waar staat de student nu en wat zijn de vervolgstappen? Hattie en Timerperley (2007) onderscheiden vier feedback niveaus: het niveau van de taak, het proces, de zelfregulering en de persoonlijkheid van de student. Effectieve feedback richt zich op de taak, op het uit te voeren proces en op het vergroten van de zelfregulatievaardigheden van de student. In de workshop willen we dieper kijken naar de volgende vragen: Hoe betrek je de student bij het feedbackproces? Wat is jouw rol als feedbackgever? Hoe geef je gerichte feedback? En: Wat voor soort feedbackgever ben je? 

   
 • Workshop 7: Studentgericht begeleiden: Motiveren, Loes Bastiaansen
  Autonomie, competentie en verbondenheid (relatie) hangen onderling met elkaar samen. Wie een student keuzevrijheid geeft stelt zich bevestigend op en heeft vertrouwen in de competenties van de student. Dit heeft een positief effect op de relatie met de student. Het creëren van een motiverende leeromgeving betekent dat de student vrijheid ervaart en zelfstandige beslissingen kan maken binnen de kaders van het project. De schoolopleider of de instituutsopleider volgen, toetsen en bespreken deze beslissingen. Relevantie van het werk, het bewaken van voorgang en contacten met anderen uit het werkveld horen bij dit leerproces. Elke student is gemotiveerd, maar wat is er nodig om een motiverende begeleider te zijn. Heeft iedere student een andere aanpak nodig? Wat is het effect van die verschillen? Wat is de rol van ‘stel dat-vragen’ of van het verkennen van voor- en nadelen. Kortom: hoe voer je een motiverend gesprek? 

   
 • Workshop 8: Flexibele Deeltijd, Nicolette Arets en Anne-Marie Kuijpers
  Ga jij dit jaar een student van de flexibele deeltijd begeleiden en wil je alles weten over samen opleiden, dan ben je van harte welkom bij deze workshop! We gaan praktisch aan de slag met verschillende onderwerpen waar je uit kunt kiezen. Zo kun je meer te weten komen over het leren  vanuit leeruitkomsten, het samenwerken in heterogene leerteams, de flexibele route(s) die studenten kunnen doorlopen,  en de nieuwe keuzemodule Digibeter.
  Kortom, we gaan op zoek naar hoe we de wensen, talenten en ambities van onze gemotiveerde studenten kunnen koppelen aan het stimuleren van de onderzoekende houding, zodat we iedere student in hun kracht zetten en opleiden tot een collega die je elk kind gunt. 

   
 • Workshop 9: Opstartbijeenkomst Train de trainer traject, Suzanne Huisman en Caren Legius
  (Deze workshop is alleen bedoeld voor collega's die zich hebben ingeschreven voor het traject Train de Trainer of deze al hebben gevolgd in 2021-2022)


  In de ambitie van het partnerschap past het in co-creatie ontwikkelen van een professionaliseringsaanbod voor de mentoren van onze studenten. Het ontwikkelen van een training voor trainers in het werkveld komt niet alleen tegemoet aan een gezamenlijk gecreëerd coachingstraject, maar ook aan een duurzame professionalisering.
  Tijdens het ‘train-de-trainer’ traject leer je hoe je mentoren kunt trainen om een optimale begeleiding te bieden. Je krijgt handvatten om de training en intervisie voor de mentoren vorm te geven. Je leert daarnaast de lerende cultuur binnen de eigen organisatie te bevorderen.
  In deze workshop vindt de opstart plaats van het train de trainer- traject. We nemen je mee in de opbouw en inhouden van de training en besteden aandacht aan de voorwaarden om een incompany training op te zetten binnen de eigen organisatie. Vanuit het trainersprofiel kijken we daarnaast naar welke kwaliteiten jij hebt als trainer en wat je nog nodig hebt om trainingen binnen het bestuur te verzorgen.

   
 • Workshop 10: Alumni, Carla Hessels (SKOD) en Theo Pullens (Avans Hogeschool)
  Speciaal voor onze alumni bereiden we een inspirerende bijeenkomst voor. De frisse blik van een starter kan goed van pas komen op een school. Onze dagelijkse onderwijspraktijk biedt flink wat uitdagingen en startende collega’s staan te popelen om deze uitdagingen om te zetten in kansen. Vaak beschikken ze over actuele kennis met betrekking tot onderwijsontwikkelingen, zijn ze leergierig, gepassioneerd en ambitieus. 
   
  Leerkrachten ontwikkelen zich van startbekwaam naar basisbekwaam naar vakbekwame collega’s. Dat proces roept ook vragen op. Hoe kan ik het onderwijs van binnen uit verbeteren?  Hoe zorg ik voor beweging in mijn team? Hoe kan ik mijn communicatie verbeteren? Hoe blijf ik zoeken naar een optimaal leerklimaat voor mijn kinderen? In hoeverre lukt het me om mijn visie uit te dragen?
   
  In deze workshop ga je met elkaar een ontwikkelingsgericht gesprek aan, deel je ervaringen en ga je aan de slag. 

   

16.20-17.15 uur
Meet & Greet Projectgroep in combinatie met een afsluitende borrel in het 'Grand Café'

Je kunt je aanmelden tot 21 juli a.s. 

Aanmelden

Laatst bijgewerkt op 29 augustus 2022.