Avans Nieuwsbrieven

print

Programma Netwerkbijeenkomst Samen Opleiden - 13 maart 2024

6 februari 2024

Programma Netwerkbijeenkomst Samen Opleiden 13 maart 2024
Evidence Informed werken in het basisonderwijs 

13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en iets lekker (Serre B) 
14.00-14.15 uur: Welkom door Rick Lamers en Rik Aarden in collegezaal (HD001) 
14.15-15.00 uur: Keynote door Suzan van Brussel, associate lector bij het lectoraat Digitale Didactiek

Nieuwsgierigheid als fenomeen: de waarde van kennis in jouw onderwijscontext
In de onderwijspraktijk komen uitdagende vraagstukken af op basisschoolleerkrachten. Het onderzoekend vermogen helpt om antwoorden te vinden op onderliggende kennisvragen. Als dit op een evidence-informed manier wordt aangepakt, dan kun je de complexe vraagstukken goed onderbouwen en verantwoorden vanuit verschillende perspectieven. Dit levert niet alleen een groter handelingsrepertoire op, maar ook meer plezier in de dynamische beroepspraktijk omdat je autonomie vergroot wordt. In de deze keynote gaat Suzan van Brussel in op wat evidence-informed werken is, wat het belang ervan is voor de kwaliteit van het onderwijs en hoe jouw nieuwsgierigheid leidt tot waardevolle kennis om de uitdagende vraagstukken in het onderwijs het hoofd te bieden.

Suzan van Brussel is associate lector bij het lectoraat Digitale Didactiek van het expertisecentrum Future-proof Education van Avans Hogeschool. Hiervoor was zij leerkracht, schoolleider en lerarenopleider. Suzan streeft er met haar onderzoek naar om nieuwe kennis te ontwikkelen voor en samen met de onderwijspraktijk. Op dit moment doet zij onderzoek naar ontwerpprincipes van blended begeleiden in het hoger onderwijs en op de rol van kritisch denken in het maken van keuzes in een flexibel hbo-curriculum. Hier kun je meer lezen over haar proefschrift uit 2022.

15.00-15.15 uur: looptijd naar workshoplokaal en korte pauze 

Er is 1 workshopronde. Maak een keuze uit onderstaand aanbod: 

1.    Whatever you think, think the opposite, Suzan van Brussel
In deze workshop gaan we aan de slag met de ‘confirmation bias’, een vorm van tunnelvisie. Niets menselijks is ons vreemd, want deze bias komt vaak voor en kan van invloed zijn op evidence-informed werken in het onderwijs. In de workshop staan we stil bij de onderliggende principes vanuit de cognitieve psychologie. Bewust zijn van je eigen confirmation bias leidt tot het overwegen van meerdere perspectieven die handig zijn bij het gezamenlijk oplossen van complexe onderwijsvraagstukken.

2.    Hoe met ‘De Letterbak’ thuis lezen leuk, afwisselend en leerzaam wordt
Daphne van Verseveld (leerkracht Unit 2 Kbs Jacinta) en Nicolette Arets (docent Deeltijd Pabo)

Op Kbs Jacinta werd enkele jaren geleden de wens uitgesproken om de leesresultaten van het aanvankelijk leesonderwijs te verbeteren. Het team vond het belangrijk dat de kinderen goede lezers zouden worden die plezier beleven aan het (leren) lezen. Omdat ouders een belangrijke rol hierbij spelen, wilde het team de hen betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind. Samen met ouders en kinderen gingen zij aan de slag om antwoord te krijgen op de vraag; ”Op welke wijze kunnen de ouders van groep 3 ondersteund worden bij het thuis leren lezen met hun kind?’ Door middel van een ontwerponderzoek is het spel ‘De Letterbak’ ontwikkeld. Een spel met 26 verschillende leesactiviteiten voor kinderen van groep 3 die het thuis lezen leuk, afwisselen en leerzaam maken. Nieuwsgierig naar hoe dit onderzoek is uitgevoerd en hoe dit spel nog steeds wordt ingezet? Kom dan naar deze workshop.

3. Ik vind het fijn als mijn taal er mag zijn, Lieke van Dijk (de Fontein, PCPO)
Tijdens deze workshop neemt Lieke je mee in haar praktijkonderzoek over het inzetten van de thuistaal tijdens de woordenschatlessen in het Nieuwkomersonderwijs. Binnen haar onderzoek heeft zij praktijkkennis en wetenschappelijk onderzoek gecombineerd, wat heeft geleid tot een onderbouwde werkwijze. Een vraagstuk waar De Fontein zich verder in aan het ontwikkelen is. 

4. Praktisch art based onderzoek doen; samen aan de slag!, Madelief Debeij (docent Pabo Avans Hogeschool)
Op creatieve en aansprekende wijze data verzamelen. In deze workshop krijg je een inkijkje in het onderzoek van Madelief naar hoe het vak drama en werkplekleren kunnen bijdragen aan een transformatief leerproces van onze studenten. Madelief neemt je mee in een alternatieve onderzoeksmethode vanuit Art based research en Crystalisation. Centraal staat het op creatieve wijze dingen te weten komen die je wilt weten. Dit kan niet anders dan ook een gesprek te voeren met de mensen waarvan je iets wilt weten. We gaan praktisch aan de slag en je loopt naar buiten met een mooi vormgegeven onderzoekje dat je direct kunt gaan uitvoeren! 

5. Kwalitatief onderzoek: meerwaarde voor de basisschool!, Maira Nagel Pellegrom (4e jaars student) en Loes van der Wolf (alumna en docent Pabo Avans Hogeschool) 
De pabo wordt niet direct gelinkt aan de wetenschap, echter helpt de wetenschap wel om onderwijs direct en indirect te verbeteren. Door pabostudenten de taal van de wetenschap te leren, wordt de verbinding gelegd met de academische wereld en wordt een onderzoekende houding gestimuleerd. Het helpt studenten wetenschappelijke artikelen kritisch te lezen en bestuderen en op grond hiervan evidence based te kunnen werken. Validiteit en betrouwbaarheid staan hierbij hoog in het vaandel. Wil jij weten hoe een samenwerking met de open universiteit aankomende leerkrachten kan helpen? Kom een kijkje nemen! 

6. Blended begeleiden in een flexibel curriculum, Johan Smarius (docent-onderzoeker Lectoraat Digitale Didactiek)
Binnen Avans wordt veel praktijkgericht onderzoek verricht. Niet alleen binnen de lectoraten die gekoppeld zijn aan een academie, maar ook binnen het expertisecentrum Future-Proof Education. Binnen dit centrum zijn de lectoraten Brein en Leren, Digitale Didactiek en Transdisciplinair Samenwerken in Onderwijs actief. 
Het lectoraat Digitale Didactiek heeft twee onderzoekslijnen: Digitale didactiek en flexibilisering. Binnen deze laatste onderzoekslijn ben ik al 2,5 jaar actief als docent-onderzoeker. In deze sessie neem ik je mee in het onderzoek dat ik samen met Suzan van Brussel uit aan het voeren ben naar het blended begeleiden van studenten in het maken van keuzes in een flexibel curriculum. Ik ga niet alleen in op het onderzoek, maar ik zal je ook zeker meenemen in de ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan als onderzoeker binnen een hogeschool.

7. De onderzoekende houding van de zij-instromer, Sonja Mathijssen, Mirella Lem en zij-instroom studenten
Binnen het zij-instroomtraject moeten kandidaten voor vijf leeruitkomsten op eindniveau aantonen dat ze bewust bekwaam zijn. Om daartoe te komen worden kandidaten intensief begeleid bij het proces waarin zij zelfgestuurd op onderzoek uit moeten gaan. 
In deze workshop nemen we jullie mee in het onderzoek dat heeft plaatsgevonden om een van de leeruitkomsten binnen dit traject op eindniveau te kunnen aantonen. We maken inzichtelijk op welke wijze de zij-instromer op onderzoek is uitgegaan en besteden aandacht aan het proces van begeleiding en wat het vraagt van alle betrokkenen.

8. Wetenschappelijk (geïnformeerd) lezen, Jesper Bongers (docent Pabo Avans Hogeschool, Daphne Beck en Jantie Renne (student pabo)
In de vernieuwde taallijn beroepen we ons op leraren en taalonderzoekers die mogelijke oplossingen aandragen in de strijd tegen de ontlezing onder leerlingen en studenten. Studenten bereiden zich elke bijeenkomst voor met een interactief artikel over leesbevordering dat we tijdens de bijeenkomst in praktijk brengen. De oplossingen zijn even maatschappelijk betrokken als inzetbaar binnen verschillende jaarlagen van de basisschool. Niet alleen krijgen studenten zo ideeën mee voor de stageweken, maar ze leren ook hoe je zelf moeilijke teksten leest. In deze workshop volg je een van de bijeenkomsten uit de nieuwe taallijn van leerjaar 1.

9. Het leerstrategieënspel, Melanie Lips (docent Pabo Avans Hogeschool) 
Ervaar zelf hoe je studiegedrag positief kunt beïnvloeden met behulp van het Leerstrategieënspel, dat zowel op de pabo als op de werkplek kan worden ingezet. Het Leerstrategieënspel helpt studenten op een speelse en positieve manier om effectief en efficiënt studiegedrag te ontwikkelen en brengt het gesprek over leren gemakkelijk op gang. Daarnaast stelt het spel begeleiders in staat om ontwikkelgerichte feedback te geven op het studiegedrag en de studie- en beroepshouding van studenten. Het Leerstrategieënspel is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen effectieve leerstrategieën. 
In deze workshop gaat Melanie in op de verschillende spelvormen uit het Leerstrategieënspel. Na afloop ben je bekend met de doelen, werkwijzen en toepassingsmogelijkheden van het Leerstrategieënspel in relatie tot de professionele ontwikkeling van studenten. Ontdek en ervaar hoe je het spel zelf kunt inzetten in de begeleiding van (groepen) studenten op de pabo en/of op de werkplek. 

10. Design thinking: vind je eigen ontwerpbril, Anton Klein (docent pabo Avans Hogeschool)
Hoe kom je bij een ontwerpvraagstuk eigenlijk tot een gezamenlijk beeld van de opgave? Als we bijvoorbeeld onderwijs ontwerpen, hebben we het dan wel allemaal over hetzelfde? En hoe zorgen we ervoor dat we in het ontwerpproces niet alleen platgetreden paden bewandelen, maar ook ruimte creëren voor innovatieve ideeën?
Ik doe kwalitatief praktijkonderzoek naar hoe de methodiek van Design Thinking kan helpen om het ontwerpend vermogen van onderwijsmakers te vergroten. In de workshop krijg je een kijkje in deze methodiek en ga je praktisch aan de slag door je eigen ‘ontwerpbril’ op te zetten.

16.15-17.15 uur: Afsluitende Netwerkborrel in het Grand Café van Avans Hogeschool 
 

Aanmelden

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024.