Avans Nieuwsbrieven

print

Programma Netwerkbijeenkomst Samen Opleiden 13 september 2023

27 juni 2023 door PABO

13.30-14.00 uur
Inloop en ontvangst, Serre B

14.00-14.15 uur
Welkom door Rick Lamers, adjunct directeur Pabo (voltijd) en Rik Aarden, adjunct directeur Pabo (deeltijd), Collegezaal HD001

14.15-15.00 uur
Keynote 'Burgerschap vanuit een werelds perspectief', Wesley van Meir, docent pabo Avans Hogeschool en auteur ‘Inzicht in burgerschapsvorming’, Collegezaal HD001

In augustus 2021 is de wet burgerschap ingegaan voor het onderwijs. Sindsdien zijn basisscholen verplicht om van kleuters tot en met groep 8 aan burgerschapsvorming te doen zodat de leerlingen actief en op democratische wijze kunnen participeren in de maatschappij.  Om dit te kunnen bereiken hebben kinderen kennis nodig van de Nederlandse democratie en van mondiale vraagstukken om een eigen identiteit te kunnen vormen en zo daadwerkelijk tot participeren te komen. 
Toen de wet van kracht kwam waren, en zijn, er nog geen kerndoelen Burgerschap. Om studenten, docenten en schoolleiders te helpen in de burgerschapsopdracht schreven Jan de Bas en ik het boek: Inzicht in Burgerschapsvorming; kennis en didactiek voor het basisonderwijs. Hierbij zijn wij uitgegaan van wat er al wel was, de bouwstenen Burgerschap van SLO en curriculum.nu en de kennisbasis en kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld. Want om te kunnen participeren in de maatschappij, moet je wel weten hoe de wereld werkt. 

Na afloop van de Keynote bieden we 13 workshops aan waaruit je een keuze kunt maken.

15.00-15.15 uur
Looptijd naar de workshop lokalen en korte pauze in lokaal

15.15-16.15 uur
Workshopronde, er is keuze uit: 

1. Burgerschapsonderwijs middels prentenboeken, hoe zit dat?!  
Marieke Alferink en Nathalie Kik (docent Pabo Avans Hogeschool)   
In deze workshop zullen Marieke Alferink en Nathalie Kik je verwonderen. We gaan actief aan de slag met prentenboek en ontdekken samen thema's die in deze boeken worden aangehaald. Hoe kunnen we prentenboeken gebruiken om te werken aan interculturele burgerschapsvorming? En misschien nog wel belangrijker: hoe kunnen we deze boeken gebruiken om oog te hebben voor alle talenten in het klaslokaal? Kom naar onze workshop en beleef het zelf!  

2. Het verhaal van Maisha 
Pascal Tak (docent pabo Avans Hogeschool) en Floortje Visser (docent Academie voor Deeltijd, Avans hogeschool)  
Maisha is een meisje uit Syrië. Ze is geboren in de stad Damascus en heeft daar het grootste deel van haar leven gewoond, samen met haar ouders. In 2018 werd haar huis gebombardeerd bij een luchtaanval. Haar ouders besloten om te vluchten… maar: waar naartoe? 

In deze workshop ontdek je het verhaal van Maisha aan de hand van een zogeheten Journey Box. Dit is een werkvorm die bij uitstek geschikt is om meerdere perspectieven te verkennen bij de wereldoriëntatievakken aardrijkskunde en geschiedenis en binnen burgerschapsonderwijs. Naast dat je de werkvorm zelf ervaart, bieden we ook handvatten voor het zelf samenstellen van Journey Boxes voor in je eigen klas. 

3. Democratisch burgerschap  
Wesley van Meir, docent pabo Avans Hogeschool en Auke Deunk (student Pabo Avans Hogeschool) 
In de workshop over Democratisch burgerschap gaan we kort in op de volgende vraag: welke kennis van de Nederlandse Democratische Rechtstaat is nodig voor leerlingen en leerkrachten om zich te ontwikkelen tot actieve democratische burgers?  Daarnaast gaan we kijken hoe dit  inhoudelijke domein op verschillende manieren en niveaus in de klas kan worden toegepast. De canon en de meetinstrumenten over democratisch burgerschap uit 'Inzicht in burgerschapsvorming' van Jan Bas en Wesley van Meir spelen een centrale rol in deze workshop.  

4. Identiteit en taal 
Marieke Vos (Academie voor Deeltijd, Avans Hogeschool) en Wieke Postma (De Fontein)
In het onderwijs hebben wel allemaal te maken met meertaligheid. Hoe helpen we twee talige leerlingen verder op weg met de Nederlandse taal en welke rol speelt de moedertaal hierin? Wat doet meertaligheid met de identiteit van leerlingen? Ook lichten we toe wat een Language friendly school is. 

5. De natuur in!  
Lieke Gruyters (De Avonturier, Effen)  
FONK laat kinderen zelf ontdekken waar ze goed in zijn. Hoe FONK dat doet? Door naar buiten te gaan. De natuur in! Want in de natuur voelt leren niet zoals leren. Daar leren kinderen door te doen. Door in beweging te zijn. Samen te zijn met anderen. Het bedenken van oplossingen, leren doorzetten, meer zelfvertrouwen krijgen en je talent(en) te ontdekken.   
Bij Kindcentrum De Avonturier maken we tijdens de lessen gebruik van de natuur en groene ruimte om ons heen. In deze workshop willen we jullie inspireren en je een beetje FONK laten voelen. En waar kun je dat beter dan… buiten!  

6. Jaar 1 voor nieuwe mentoren en schoolopleiders 
Melanie Lips (docent Pabo Avans Hogeschool) 
Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt.  

In deze bijeenkomst worden in vogelvlucht de beroepstaken en de beroepshandelingen gepresenteerd van de eerste helft van het studiejaar. Er wordt tevens ingegaan op de leerkrachtvaardigheden die centraal staan tijdens de beroepstaken en hoe we studenten het beste kunnen begeleiden in het ontwikkelen van deze vaardigheden. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op uw school ten aanzien van de leerkrachtvaardigheden. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.  

7. De Beroepstaken van Pabo 2 in de driehoek 
Mariëlle Heesters (docent pabo Avans Hogeschool), Amanda de Pender (schoolopleider) en Babet van Eekelen (student Pabo Avans Hogeschool)  
Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling. Voor leerjaar 2 richt de student zich op de taakbekwaamheid als toekomstig collega.  In jaar 2 krijgen de studenten twee beroepsauthentieke taken: actief leren voor het oudere kind en spelend leren voor het jonge kind.  

In deze bijeenkomst worden in vogelvlucht beide beroepstaken vanuit het perspectief van de student, de schoolopleider en de instituutsopleider belicht. Welke leerkrachtvaardigheden staan centraal? En hoe kunnen we de studenten het beste begeleiden in het ontwikkelen van deze leerkrachtvaardigheden?   
We brengen ook in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op jouw school voor de leerkrachtvaardigheden. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. 

8. Pabo 3: De minoren! Maak een keuze uit: 
Minor Bewegingsonderwijs 

Hans Snoek (docent Pabo Avans Hogeschool) 
In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden, doelen en criteria van de minor worden kort besproken. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen wat we verwachten van een derdejaars minor BO student. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces, graag zien we alle mentoren en bij voorkeur ook stagecoaches bij deze workshop.  
Minor Gedrag 
Marc Karremans en Friederike Salden (docent Pabo Avans Hogeschool)  
In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden van de minor worden kort besproken en de doelen en criteria van het werkplekleren wordt doorgenomen. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht en de eisen die we stellen aan de studenten bespreken we samen. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen wat we verwachten van een derdejaars minorstudent. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces, graag zien we alle (nieuwe) mentoren en bij voorkeur ook stagecoaches bij deze workshop. Graag tot ziens bij de werkveldmiddag!  
Minor Kracht van de Kunsten 
Madelief de Beij en Lydia de Jong (docent pabo Avans Hogeshool) 
Er is iets te doen en het doet ertoe 

Voor alle nieuwsgierige mensen 
Voor mensen die met een open blik naar de wereld kijken 
Voor ieder die interesse heeft in persoonlijke groei 
Voor die ene persoon die niets weet over muziek, drama, beeldend, literatuur, dans, film 
Voor mensen die nog nooit van Art Based Learning hebben gehoord 
Voor ieder die wel eens wil weten wat we in deze minor gaan doen… 

geven Madelief Debeij en Lydia de Jong namens het team graag een kijkje in de keuken van deze minor. 
 
9. Jaar 4: Het begeleiden van een LIO-student  
Loes Bastiaansen (docent Pabo Avans Hogeschool) en alumnus
"Mijn LIO-begeleider is een begeleider met veel ervaring. Ze weet precies hoe ze me moet begeleiden: niet te veel voorkauwen, maar ook niet te lang laten zwemmen, soms helemaal loslaten en op afstand en vaak op de achtergrond aanwezig zijn. Ik voel me heel welkom en heb het idee alles bij mijn begeleider te kunnen bespreken. Zij neemt met regelmaat het initiatief om mij te helpen. Dit maakt de school een vertrouwenwekkende en veilige omgeving. Ik krijg veel vertrouwen en vrijheid van mijn begeleider, maar ook veel ondersteuning."   
"Ik wil mijn student laten ontdekken wat het is om leerkracht te zijn. Daarbij hoort zowel het reflecteren op dingen die niet goed gingen als het vieren van successen. Ik wil de student laten zien hoe leuk een baan in het onderwijs is." 
Hierboven staan ervaringen van een LIO-student en van een mentor beschreven. Er zijn zeker "meerdere wegen naar Rome", ook waar het gaat om het begeleiden van LIO-studenten.  
Wij willen, na een korte schets van het programma van het vierde studiejaar, waaronder ook het praktijkonderzoek van de student centraal staat. samen met u deze mogelijke wegen verkennen en bespreken. Dat willen wij doen aan de hand van een viertal  vragen: 
1.    Door wie wordt de student begeleid? 
2.    Hoe wordt de student beoordeeld? 
3.    Wat vraagt dat van de begeleiders? 
4.    Welke dilemma's en moeilijkheden komen voor in de praktijk van de begeleiding en hoe wordt hiermee omgegaan? 

10. Modules deeltijd jaar 1 en 2: Het avontuur begint
Sandra Vleugels (instituutsopleider), Loes Peeters (student), Dennis Lijster (schoolopleider) 
In deze workshop nemen we elkaar mee in de inhoud van de modules. Na een gezamenlijke start waarin we op een actieve manier een beeld krijgen van de eerste twee studiejaren, ga je op onderzoek uit in de rijk ingerichte hoeken. Per module is er gelegenheid om te ontdekken, te lezen, te vragen, te kijken en te ervaren. Er zijn studenten, schoolopleiders en instituutsopleiders die graag hun kennis en ervaring met het begeleiden van de verschillende modules willen delen. Ga jij mee op dit inhoudelijke avontuur vol uitwisseling? 

11. Modules deeltijd jaar 3 - 4: Eén grote ontdekkingstocht  
Sonja Mathijssen (instituutsopleider), Janna Schmetz (oud-student), Anouchka Booij (schoolopleider), Marie-Therese Bogers (bovenschoolsschoolopleider) 
Tijd voor verdieping en verbreding. Deze workshop heeft dezelfde opzet als de workshop van deeltijd jaar 1 - 2, maar nu gericht op de inhoud van jaar 3 en 4. Ontdek waar de studenten naar op zoek gaan en hoe jij hen kunt begeleiden tot startbekwame leraar. Van burgerschapsvorming tot muziek, van kunst en identiteit tot passend onderwijs en van onderzoek tot liostage. Ga jij met studenten, schoolopleiders en instituutsopleiders mee op deze inhoudelijke ontdekkingstocht?  

12. Zij-instroom: In twee jaar naar startbekwaam, hoe doe je dat?  
Mirella Lem (coördinator ZIJ-instroom Academie voor Deeltijd), Anne-Marie Kuijpers (begeleider ZIJ-instroom)
Nieuwsgierig naar het leren in een ZIJ-instroomtraject? We gaan met elkaar in gesprek.  
Wie doet wat vanuit de driehoek? Wat komt er op je af? Wat mag je van elkaar verwachten?  
Deel en wissel ervaringen uit met zij-instromers in beroep, met schoolopleiders, met instituutsopleiders. 

13. Opstartbijeenkomst Train de trainer traject 
Suzanne Huisman en Caren Legius, docent Pabo Avans Hogeschool  

Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor de deelnemers die dit traject gaan volgen in 2023-2024

In de ambitie van het partnerschap past het in co-creatie ontwikkelen van een professionaliseringsaanbod voor de mentoren van onze studenten. Het ontwikkelen van een training voor trainers in het werkveld komt niet alleen tegemoet aan een gezamenlijk gecreëerd coachingstraject, maar ook aan een duurzame professionalisering. 

Tijdens het ‘train-de-trainer’ traject leer je hoe je mentoren kunt trainen om een optimale begeleiding te bieden. Je krijgt handvatten om de training en intervisie voor de mentoren vorm te geven. Je leert daarnaast de lerende cultuur binnen de eigen organisatie te bevorderen. 

In deze workshop vindt de opstart plaats van het train de trainer- traject. We nemen je mee in de opbouw en inhouden van de training en besteden aandacht aan de voorwaarden om een incompany training op te zetten binnen de eigen organisatie. Vanuit het trainersprofiel kijken we daarnaast naar welke kwaliteiten jij hebt als trainer en wat je nog nodig hebt om trainingen binnen het bestuur te verzorgen. 

16.15-17.15 uur 
Netwerkborrel om elkaar te ontmoeten en na te praten over de middag, in het Grand Café van Avans Hogeschool

Aanmelden

Laatst bijgewerkt op 5 september 2023.