Avans Nieuwsbrieven

MeetUp Passend Onderwijs?! 23 januari 2019

11 december 2018 door PABO

Het programma van de MeetUp ziet er als volgt uit:

18.45 uur, Inloop

19.00 – 20.10 uur, Verschillende perspectieven op Passend Onderwijs
In korte pitches nemen vier schoolbestuurders ons mee in hun blik op én ervaringen met Passend Onderwijs en hun toekomstvisie op wat nodig is voor het kind, de leerkracht en de scholen. Naar aanleiding van deze pitches gaan we hierover graag met u, (aanstaande) collega’s, in gesprek.

Aan het woord zijn:

- Nicole van Son, voorzitter Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Breda e.o. en voorzitter College van Bestuur INOS Breda
- Ivo van Riel, directeur Stichting Het Driespan, cluster 4 onderwijs en arbeidsparticipatie West-Brabant
- Teun Dekker, directeur-bestuurder De Kroevendonk, integraal inclusief kindcentrum, landelijk betrokken bij inclusief onderwijs
- Eric Rietkerk, voorzitter College van Bestuur Meilân, bestuurslid SWV Fryslân en lobbyist LECSO landelijk expertise centrum speciaal onderwijs

20.10 – 20.30 uur     Pauze

20.30 – 21.30 uur    Workshopronde

U kunt een keuze maken uit een van de drie onderstaande workshops:

1. Inclusief onderwijs i.p.v. Passend Onderwijs: de praktijk van integraal inclusief kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal door Teun Dekker, directeur-bestuurder De Kroevendonk

Inclusief onderwijs kiest er voor om alle kinderen echt samen naar school te laten gaan in eigen wijk of buurt. Dit is dus anders dan het vinden van een passende plek zoals vaak wordt gedaan binnen het passend onderwijs. Bij passend onderwijs kan het nog steeds zo zijn dat kinderen met busjes worden vervoerd naar een speciale locatie. Binnen inclusief onderwijs zitten alle kinderen ongeacht achtergrond of een eventuele beperking gewoon samen in de klas en bij elkaar op school. In de workshop denken we na over de visie van waaruit we dit onderwijs inrichten en kijken we ook naar de praktische invulling. Inclusief onderwijs vraagt werken vanuit visie en passie. Inclusief onderwijs vereist samenwerking met allerlei partners waaronder in de eerste plaats ouders en de kinderen zelf. De workshop zet je aan tot nadenken en geeft je inspiratie om anders naar onderwijs te kijken.

2. Ontwikkelingsgericht onderwijs, geknipt voor Passend Onderwijs!
Ervaringen met spel, thematisch en onderzoekend werken bij Kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout door Anneleen Mulder, groepsleerkracht en OGO-kartrekker op Kindcentrum De Ontdekking, Delta-Onderwijs

Passend Onderwijs voor alle kinderen, hoe doe je dat? In deze workshop staat de praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs op Kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout centraal. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs bouw je met je groep een sociaal culturele praktijk op, zoals een redactie, bakker of dierenarts. In deze thematische aanpak is volop ruimte om uit te gaan van ieders kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden: ieder kind doet ertoe en draagt iets bij. Spel en onderzoek staan daarbij centraal. In deze workshop gaan we in op praktijkvoorbeelden en theoretische achtergrond waardoor je inspiratie krijgt voor thematische spel- en onderzoeksactiviteiten en de meerwaarde die deze bieden. Passend voor álle kinderen.

3. Bovenschoolse zorg voor Passend Onderwijs bij Stichting Initia in Dongen door Ingeborg Zoontjens, intern begeleider passend onderwijs en beeldcoach bij stichting Initia in Dongen

Stichting Initia in Dongen kiest voor een bovenschoolse ondersteuning van Passend Onderwijs. In deze workshop wordt helder hoe dit vormgegeven wordt in de praktijk, met een  bovenschools zorgteam en ondersteuningsteam, de voordelen en de ontwikkeling die zij doormaken. Specifiek onderdeel van de ondersteuning zijn zogenaamde LeerLabs, voor Taal, Hoogbegaafdheid en voor leerlingen met een sociaal-emotionele problematiek en/of werkhoudingsproblematiek (cluster 4 indicatie). Leerlingen met die specifieke behoefte gaan hier een dagdeel per week naar toe. Voor vragen en discussie is in deze workshop alle ruimte.

U bent van harte welkom op Pabo Avans Hogeschool om samen met collega’s van zowel de scholen als de opleiding het gesprek aan te gaan.  Graag ontvangen wij uw aanmelding voor vrijdag 18 januari a.s

 

Datum:  woensdag 23 januari 2019, 18.45 – 21.30 uur
Doelgroep: (aspirant)leerkrachten, directies, bestuurders en andere belangstellenden
Locatie: Pabo Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 Breda
Parkeren: Avans parkeerterrein, bereikbaar via de Molengracht, Breda
Kosten: gratis (aanmelden betekent ook deelnemen)

Contactpersoon: Ilse Nagtzaam en Najwa Najim-Fares, partnerinkennis@avans.nl, 088-5258777

 

Aanmelden

Laatst bijgewerkt op 11 december 2018.