Avans Nieuwsbrieven

print

Bijeenkomsten en trainingen 2019-2020

16 april 2019

Trainingen

Mentorentraining

De mentor heeft een belangrijke taak in de dagelijkse begeleiding van onze studenten. Om het begeleidingswerk van de mentor te ondersteunen en te komen tot kennisdeling biedt de Pabo in het komend schooljaar een –vernieuwde– mentorentraining aan: meer inhouden, actievere werkvormen, veel oefeningen en ruimte voor eigen inbreng. Het aantal beschikbare plaatsen voor de mentorentraining is beperkt.

De training zal plaatsvinden op de volgende data:

 • woensdagmiddag 11 september 2019 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 9 oktober 2019 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 13 november 2019 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 11 december 2019 van 14.00 tot 17.00 uur. 

óf in het voorjaar van 2020:

 • woensdagmiddag 19 februari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 18 maart 2020 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 22 april 2020 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 27 mei 2020 van 14.00 tot 17.00 uur.

Stagecoachopleiding, jaar 1

De opleiding wordt aangeboden aan stagecoaches die eerst de mentorentraining hebben gevolgd, dit is een voorwaarde voor het volgen van de stagecoachopleiding. De opleiding heeft als basis de beroepsstandaard van de lerarenopleider (Velon). We gaan aan de slag met de volgende vier bekwaamheden: opleidings-didactisch, agogisch, organisatorisch en beleidsmatig en ontwikkelingsbekwaam. Er wordt een eigen leervraag geformuleerd.

Daarnaast nemen de stagecoaches deel aan de twee algemene informatiebijeenkomsten Opleiden in de School.

De opleiding zal plaatsvinden op de volgende data:

 • woensdag 4 september 2019 van 8.45 – 13.30 uur;
 • woensdag 30 oktober 2019 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 15 januari 2020 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 11 maart 2020 van 14.00 – 17.00 uur.

Stagecoachopleiding, jaar 2

In het tweede jaar blijft de beroepstandaard (Velon) het uitgangspunt. De eigen leervraag wordt verder uitgewerkt en er is aandacht voor het coachen van teams. Daarnaast volgen de stagecoaches de twee algemene informatiebijeenkomsten Opleiden in de School.

De training zal plaatsvinden op de volgende data:

 • woensdag 2 oktober 2019 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 20 november 2019 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 29 januari 2020 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 25 maart 2020 van 14.00 – 17.00 uur.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat dient de volledige opleiding, zowel de mentorentraining, het eerste als het tweede deel van de stagecoachtraining, gevolgd te zijn.

Hiervoor geldt een aanwezigheidsverplichting.

Het is mogelijk om in hetzelfde jaar zowel de mentorentraining als het eerste jaar van stagecoachopleiding te volgen.

Wij hechten er zeer aan dat, ook nadat de opleiding tot stagecoach is afgerond, alle begeleiders van onze studenten deelnemen aan de twee informatiebijeenkomsten Opleiden in de school en de intervisiebijeenkomsten die door de Pabo worden georganiseerd om zo te komen tot en verder te kunnen werken aan een gemeenschappelijke visie op leren, opleiden en begeleiden waardoor we gezamenlijk de kwaliteit van de begeleiding kunnen bewaken.

Deelname aan de opleidingen betekent dat de coach zich verbindt aan de Pabo door tenminste vier opeenvolgende jaren studenten in de stage te begeleiden.

CMA-training on the job

De Collaborative Mentoring Approach (CMA) is een opleidingsdidactiek die gericht is op het samen lesgeven. Tijdens deze training op de werkplek gaan de mentor, student en contactdocent samen actief aan de slag met het samen voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van de lessen. Je leert hoe je als begeleider modelling en scaffolding kunt inzetten om jouw praktijkkennis te delen. Dit alles in het teken van een betere begeleiding van de student en een grotere bewustwording van je eigen handelen als leerkracht.

 

Bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten

woensdag          4 september 2019          13.30 – 17.00 uur
woensdag          22 januari 2020               13.30 – 17.00 uur

De informatiebijeenkomsten Opleiden in de School staan in het teken van halen én brengen. Op de twee informatiebijeenkomsten bespreken wij de nieuwste informatie rondom de inhoud en uitvoering van werkplekleren, het curriculum en de begeleiding / coaching van studenten. Daarnaast creëren we op deze middagen ruimte om praktijkvoorbeelden vanuit de scholen en het lectoraat te delen. Beide middagen starten met een interessante keynote. De middagen zijn bedoeld voor alle reeds opgeleide stagecoaches, stagecoaches in opleiding, LIO- coaches en mentoren, contactdocenten, directieleden van de opleidingsscholen en andere belangstellenden.

Starters- en alumnibijeenkomst

Donderdag        21 september 2019       17.00 – 20.00 uur
Dinsdag              24 maart 2019               18.30 – 21.00 uur

Na het behalen van het diploma begint het leven lang leren. Daarom organiseren we speciaal voor beginnende leerkrachten en pabo-alumni twee bijeenkomsten. Deze staan in het teken van leren, inspireren en geïnspireerd raken. Dit betekent dat beginnende leerkrachten ervaringen kunnen uitwisselen en korte presentaties kunnen volgen over actuele onderwerpen die voor de beginnende leerkracht relevant zijn. Het doel is om jou als beginnende leerkracht in je kracht te zetten.

TOPClass-middagen voor mentoren samen met hun studenten (jaar 3)
Op drie woensdagmiddagen tijdens stageweken van de derdejaars studenten in de TOPClass worden deze mentoren samen met hun studenten op Avans verwacht voor gezamenlijke scholing en inspiratie.

Woensdag 5 februari 2020        13.30-16.00 uur
Woensdag 18 maart 2020          13.30-16.00 uur
Woensdag 13 mei 20201            13.30-16.00 uur

Laatst bijgewerkt op 18 april 2019.