Avans Nieuwsbrieven

Bijeenkomsten en trainingen 2018-2019

19 april 2018

Trainingen

Mentorentraining
De mentor heeft een belangrijke taak in de dagelijkse begeleiding van onze studenten. Om het begeleidingswerk van de mentor te ondersteunen en te komen tot kennisdeling biedt de Pabo in het komend schooljaar een –vernieuwde– mentorentraining aan: actuele inhouden, nieuwe begeleidingsmethodieken en ruimte voor eigen inbreng en oefening. Het aantal beschikbare plaatsen voor de mentorentraining is beperkt.

De training zal plaatsvinden op de volgende data:

in het najaar van 2018:

 • woensdagmiddag 5 september 2018 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 10 oktober 2018 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 7 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 12 december 2018 van 14.00 tot 17.00 uur. 

óf in het voorjaar van 2019:

 • woensdagmiddag 27 februari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 27 maart 2019 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 17 april 2019 van 14.00 tot 17.00 uur;
 • woensdagmiddag 22 mei 2019 van 14.00 tot 17.00 uur.

Stagecoachtraining, deel 1

Het eerste deel van de training (‘basis’) wordt aangeboden aan stagecoaches die voor het eerst met ons samenwerken in het kader van Opleiden in de school. We gaan met elkaar aan de slag met: competentiegericht opleiden, de lesvoorbereidingsformulieren, POP/PAP, reflecteren, competentiegericht beoordelen, individuele coaching en gesprekstechnieken. Daarnaast nemen de stagecoaches deel aan de twee algemene informatiebijeenkomsten Opleiden in de School, waaronder de intervisie die plaatsvindt tijdens deze informatiebijeenkomsten.

De training zal plaatsvinden op de volgende data:

 • woensdag 29 augustus 2018 van 8.45 – 13.30 uur;
 • woensdag 31 oktober 2018 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 9 januari 2019 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 13 maart 2019 van 14.00 – 17.00 uur.

Stagecoachtraining, deel 2
Stagecoaches die eerder al de basistraining hebben gevolgd, nemen deel aan het tweede en verdiepende deel van de training. De inhoud bestaat uit: verdieping van gesprekstechnieken, alternatieve begeleidingsinstrumenten en teamcoaching. Daarnaast volgen de stagecoaches de twee algemene informatiebijeenkomsten Opleiden in de School, waaronder de intervisie die plaatsvindt tijdens deze informatiebijeenkomsten.

De training zal plaatsvinden op de volgende data:

 • woensdag 3 oktober 2018 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 14 november 2018 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 30 januari 2019 van 14.00 – 17.00 uur;
 • woensdag 20 maart 2019 van 14.00 – 17.00 uur.

Om in aanmerking te komen voor een bewijs van deelname dient de volledige training, zowel het eerste als het tweede deel, gevolgd te zijn. Hiervoor geldt een aanwezigheidsverplichting.

Wij hechten er zeer aan dat, ook nadat de opleiding tot stagecoach is afgerond, alle begeleiders van onze studenten deelnemen aan de twee informatiebijeenkomsten Opleiden in de school en de intervisiebijeenkomsten die door de Pabo worden georganiseerd om zo te komen tot en verder te kunnen werken aan een gemeenschappelijke visie op leren, opleiden en begeleiden waardoor we gezamenlijk de kwaliteit van de begeleiding kunnen bewaken.

Deelname aan de trainingen betekent dat de coach zich verbindt aan de Pabo door tenminste vier opeenvolgende jaren studenten in de stage te begeleiden.

CMA-training on the job
De Collaborative Mentoring Approach (CMA) is een opleidingsdidactiek die gericht is op het samen lesgeven. Tijdens deze training op de werkplek gaan de mentor, student en contactdocent samen actief aan de slag met het samen voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van de lessen. Je leert hoe je als begeleider modelling en scaffolding kunt inzetten om jouw praktijkkennis te delen. Dit alles in het teken van een betere begeleiding van de student en een grotere bewustwording van je eigen handelen als leerkracht.
Heb je interesse in deze Training on the job, meld je dan aan. Als de stage-indeling gereed is, gaan de met de verschillende betrokkenen afspraken maken voor het doorlopen van de CMA-cyclus.

 

Bijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten
woensdag          29 augustus 2018            13.30 – 17.00 uur
woensdag          16 januari 2019                13.30 – 17.00 uur

De informatiebijeenkomsten Opleiden in de School staan in het teken van halen én brengen. Op de twee informatiebijeenkomsten bespreken wij de nieuwste informatie rondom de inhoud en uitvoering van werkplekleren, het curriculum en de begeleiding / coaching van studenten. Daarnaast creëren we op deze middagen ruimte om praktijkvoorbeelden vanuit de scholen en het lectoraat te delen. Beide middagen starten met een interessante keynote. De middagen zijn bedoeld voor alle reeds opgeleide stagecoaches, stagecoaches in opleiding, LIO- coaches en mentoren, contactdocenten, directieleden van de opleidingsscholen en andere belangstellenden.

Starters- en alumnibijeenkomst
Donderdag        20 september 2018       18.30 – 21.00 uur
Dinsdag            26 maart 2019              18.30 – 21.00 uur

Na het behalen van het diploma begint het leven lang leren. Daarom organiseren we speciaal voor beginnende leerkrachten en pabo-alumni twee bijeenkomsten. Deze staan in het teken van leren, inspireren en geïnspireerd raken. Dit betekent dat beginnende leerkrachten ervaringen kunnen uitwisselen en korte presentaties kunnen volgen over actuele onderwerpen die voor de beginnende leerkracht relevant zijn. Het doel is om jou als beginnende leerkracht in je kracht te zetten.

 

Aanmelden

Laatst bijgewerkt op 19 april 2018.