Avans Nieuwsbrieven

print

Programma Opleiden in de School, 15 september 2021

23 juni 2021 door PABO

 

14.00 - 14.10 uur
Opening en welkom door Margo van der Put, Directeur Pabo/ASB, Avans Hogeschool Breda

14.10 – 14.30 uur
Terugblik op Lectoraat Leerkracht met Miranda Timmermans

14.35 – 15.00 uur – Ronde 1
Inspiratiesessies Lectoraat Leerkracht
Laat je verrassen en doe inspiratie op voor je eigen praktijk!

 1. Samen werken of samenwerken?
  door Marlies Bax

  Zo op het eerste gezicht een klein verschil: een spatie…. In deze sessie laat ik jullie zien dat het toch een wereld van verschil kan zijn. Wetenschappelijke inzichten, ervaringen en inspiratie over samenwerken staan centraal in deze sessie. Aan de hand van mijn drie onderzoeken over leren van en met elkaar komt het samenwerken op verschillende niveaus van de leerkracht/docent aan de orde, namelijk: samenwerken met collega's van de eigen school en van andere scholen en jouw rol als leerkracht/docent bij het samenwerken van leerlingen en studenten.
   
 2. De student, het werkveld en de opleiding samen aan het roer!
  door Marieke Schuurmans

  In een gezamenlijk curriculum...

Wil je elkaar ontmoeten
Verken je elkaars perspectief
Leer je elkaars taal spreken
Heb je elkaar nodig
Ontwikkel je samen

 1. Een open-minded leerkracht, open-minded leerlingen?
  door Suzan van Brussel

  Kritisch denken is een belangrijke vaardigheid maar ook een breed begrip. In deze sessie gaan we in op één element ervan, namelijk perspectiefwisseling om een ruimdenkende leerkracht te zijn. Ruimdenkendheid, of open-minded zijn, houdt in dat je bereid bent om tegengestelde perspectieven te overwegen en je eigen overtuigingen even opzij te zetten. Als je bijvoorbeeld een les burgerschap voorbereidt over een onderwerp dat tot discussie in de klas kan leiden, zoals discriminatie of religie, dan is het belangrijk om verschillende perspectieven aan bod te laten komen. Hoe open-minded ben jij en hoe zet je je leerlingen aan tot perspectiefwisseling?
   
 2. Werkt feedback altijd in het leerproces?
  door Theo Pullens

  In zijn algemeenheid wordt het geven van feedback gezien als een belangrijke bijdrage in het leerproces van leerlingen en studenten. Het is echter de vraag hoe dit het best vormgegeven kan worden. Samen verkennen we de mogelijkheden van leerzame feedback voor onze leerlingen en studenten.
   
 3. Het opstellen van een leervraag
  door Nicole Poulussen

  Studenten vinden het vaak lastig om een leervraag op te stellen.
  ‘Ik had geen idee wat ik moest doen. 
  Als ik dit destijds had gehad, was het gewoon veel makkelijker geweest.’ (student eind jaar 1)

  Om studenten beter hierbij te kunnen ondersteunen en begeleiden is er een hulpmiddel ontwikkeld, dat bruikbaar is voor de schoolopleider, de instituutsopleider en de student zelf. In deze inspiratiesessie maak je kennis met dit hulpmiddel.
   
 4. Lang zullen ze leren!
  door Melanie Lips

  In vervolg op de uitkomsten van mijn praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar het studiegedrag van pabostudenten heb ik een leerstrategieënspel ontwikkeld.  Het spel helpt studenten op een speelse en positieve manier om effectief en efficiënt studiegedrag te ontwikkelen. Hartelijk welkom bij mijn inspiratiesessie over hoe wij toekomstige leerkrachten opleiden die een leven lang kunnen blijven leren
   
 5. De ontwikkeling van de professionele identiteit: in gesprek met eerstejaars pabo-studenten
  door Mayke Verhagen

  De professionele ontwikkeling als leerkracht en de persoonlijke ontwikkeling van een student zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe meer in balans, des te steviger lijkt de leerkracht in wording zich te ontwikkelen. De ervaringen en begeleiding op de werkplek spelen daarbij een grote rol, zo lieten interviews met eerstejaars studenten van pabo Avans afgelopen schooljaar zien. We laten u graag meegenieten van hun bevindingen en uitspraken, die bevestigen hoe cruciaal uw werkplek is in de opleiding.
   
 6. ‘Lang zal ik lezen’ een onderzoek naar de rol van ‘Close Reading’ in het basisonderwijs,
  door Mariëlle Heesters-van Gremberghe

  In het basisonderwijs wordt de bodem gelegd voor lezen. Leiden we leerkrachten zo op dat ze kinderen laten ervaren hoe plezierig lezen kan zijn en ook hoe het kind kan leren een bewuste lezer te worden? Een bewuste lezer leest verhalen die iets toevoegen aan zijn kijk op de wereld om hem heen. Een bewuste lezer leest teksten waarbij de taal niet alleen een bevestiging is van de eigen taalvaardigheid, maar één waarmee hij ook een dialoog aangaat met de stem van de schrijver. Wat voor mogelijkheden biedt de didactiek van ‘Close Reading’ de (aspirant)leerkracht om leerlingen dat plezier te laten beleven aan lezen?
   
 7. What did they say?
  door Tatia Gruenbaum

  Notes and comments from student teachers after teaching English with picturebooks at local primary schools. 

15.05 – 15.50 uur – Ronde 2
- Interactieve informatie- en workshopronde:

1. Het begeleiden van studenten van pabo 1 voltijd, door jaarteam 1
Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt.  
In deze bijeenkomst worden in vogelvlucht de beroepstaak, de beroepshandelingen en de werkpleksuggesties gepresenteerd van de eerste helft van het studiejaar. Er wordt tevens ingegaan op de leerkrachtvaardigheden die centraal staan tijdens de beroepstaak en hoe we studenten het beste kunnen begeleiden in het ontwikkelen van deze vaardigheden. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op je school ten aanzien van de leerkrachtvaardigheden. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.  

2. Het begeleiden van studenten van pabo 2: spelend leren van het jonge kind en activerend leren van het oudere kind, door jaarteam 2
Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden, werkt de student elke periode gericht aan een centrale beroepshandeling: een beroepsauthentieke taak die behoort tot de kerntaken van de leraar en die is afgeleid van het onderwijsprogramma dat de student op dat moment op de pabo volgt. 
In deze bijeenkomst worden in vogelvlucht de twee beroepstaken, de beroepshandelingen en de werkpleksuggesties gepresenteerd van de eerste helft van het studiejaar. Er wordt tevens ingegaan op de leerkrachtvaardigheden die centraal staan tijdens de beroepstaken en hoe we studenten het beste kunnen begeleiden in het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden. Tevens brengen we in kaart wat de leermogelijkheden (de affordance) zijn op je school ten aanzien van de leerkrachtvaardigheden van spelend leren en activerend leren. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.  

3. Het begeleiden van studenten van de minor Bewegingsonderwijs, door Saskia van Soest
In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden, doelen en criteria van de minor worden kort besproken. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen in wat we verwachten van een derdejaars minor BO student. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces. Graag zien we alle mentoren en bij voorkeur ook schoolopleiders die studenten van deze minor begeleiden bij deze workshop.  

4. Het begeleiden van studenten van de minor Gedrag door mentoren en stagecoaches, door Marc Karremans en Friederike Salden
In deze voorlichting wordt het programma van de minor toegelicht. De inhouden van de minor worden kort besproken en de doelen en criteria van het werkplekleren worden doorgenomen. Het beoordelingsformulier wordt toegelicht en we bespreken samen de eisen die we stellen aan de studenten. We delen ervaringen om gezamenlijk focus aan te brengen in wat we verwachten van een derdejaars minorstudent. De mentoren hebben een belangrijke rol in het beoordelingsproces. Graag zien we alle mentoren en bij voorkeur ook schoolopleiders die studenten van deze minor begeleiden bij deze workshop.  

5. LIO-begeleiding is een uitdaging!
door Muzaffer Yanik en Kuintje Scheffers

"Mijn LIO-begeleider is een begeleider met veel ervaring. Ze weet precies hoe ze me moet begeleiden: niet te veel voorkauwen, maar ook niet te lang laten zwemmen, soms helemaal loslaten en op afstand en vaak op de achtergrond aanwezig zijn. Ik voel me heel welkom en heb het idee alles bij mijn begeleider te kunnen bespreken. Zij neemt met regelmaat het initiatief om mij te helpen. Dit maakt de school een vertrouwenwekkende en veilige omgeving. Ik krijg veel vertrouwen en vrijheid van mijn begeleider, maar ook veel ondersteuning.".

"Ik wil mijn student laten ontdekken wat het is om leerkracht te zijn. Daarbij hoort zowel het reflecteren op dingen die niet goed gingen als het vieren van successen. Ik wil de student laten zien hoe leuk een baan in het onderwijs is.".

Hierboven staan ervaringen van een LIO-student en van een mentor beschreven. Er zijn zeker "meerdere wegen naar Rome", ook waar het gaat om het begeleiden van LIO-studenten.  

Wij willen, na een korte schets van het programma van het vierde studiejaar, waaronder ook het praktijkonderzoek van de student, het zgn. POZ-onderzoek, samen met jou deze mogelijke wegen verkennen en bespreken. Dat willen wij doen aan de hand van een viertal vragen: 

 1. Door wie wordt de student begeleid? 
 2. Hoe wordt de student beoordeeld? 
 3. Wat vraagt dat van de begeleiders? 
 4. Welke dilemma's en moeilijkheden komen voor in de praktijk van de begeleiding en hoe wordt hiermee omgegaan? 

6. Begeleiden in de flexibele deeltijd,
door jaarteam deeltijd/zij-instroom

Studenten worden leraar in twee contexten: op het opleidingsinstituut (de pabo) en op school (de werkplek). Om dit leren in beide contexten beter met elkaar te verbinden is het onderwijs in de flexibele deeltijd opgebouwd in modules. Deze modules zijn ontworpen op basis van leeruitkomsten die geformuleerd zijn vanuit de bekwaamheidseisen. De student krijgt de gelegenheid zijn kennis, vaardigheden en attitudes adequaat toe te passen in een professionele studie- of werksituatie. Zelfmanagement, coaching, actie en kennisdeling zijn enkele kernbegrippen van deze manier van vormgeven aan een leerproces. Problemen aangeven, uitdagingen creëren of hiaten vaststellen maakt deel uit van het onderwijsaanbod. Zo werkt de student gedurende zijn studie aan een onderzoekende houding. In de digitale bijeenkomst is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

- Online afscheidsreceptie Miranda Timmermans voor genodigden

Meld je hier aan

Laatst bijgewerkt op 24 juni 2021.