Avans Nieuwsbrieven

print

Tweede generatie gevangenen

27 september 2019

Bij de relatie tussen kind en gedetineerde moeder, kunnen we ons heel wat voorstellen, maar ook vaders in detentie ondervinden veel moeilijkheden. Zo weten we dat vaders die noodgedwongen gescheiden wonen van hun kinderen, net meer verlangen naar betrokkenheid bij hun kinderen (Nurse, 2002), of meer ouderschapsstress ervaren wat kan leiden tot agressief en gewelddadig gedrag of tot depressie (Loper, 2009). Kortom, gebrek aan aandacht voor vaderschap in detentie vormt een risicofactor voor het welzijn van gedetineerde vaders.

Ook omgekeerd  vormt de detentie een risico op het welzijn binnen het gezin. Denk hierbij aan het effect op de sociale binding binnen het gehele gezin of aan de negatieve effecten op het kind zoals traumatische stress, problemen op school, armoede, een negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, depressie, angst, verslaving, schaamte of stigmatisering. Meer nog, in de literatuur worden deze kinderen ook wel eens de ‘tweede generatie gevangen’ genoemd (Novero, Booker Loper & Warren, 2011).

Naast die nadelige effecten, heeft het versterken van de verbinding tussen kind en gedetineerde ouder het potentieel om sociaal en menselijk kapitaal bij de gedetineerde, het kind en zijn sociaal netwerk vrij te maken. Sociale steun geneert gevoelens van wederkerigheid en kan de ouder motiveren om te stoppen met criminaliteit en het probleemgedrag van kinderen voorkomen (McMunn, 2015). Professionals zijn zoekende naar een handelingskader om te werken aan herstel in de vaak beschadigde relatie tussen kind en gedetineerde ouder. Zo zijn er vragen naar informatie, advies en vooral tools om bij signalen van kind of gedetineerde ouder aan de slag te kunnen gaan met als doel het herstellen of versterken van deze onderlinge verbinding.

Het Expertisecentrum KIND wil de aandacht voor herstelgericht werken in de relatie tussen kind en gedetineerde ouder aanwakkeren. Kennis-deling, ondersteuning, informatie en advies zijn van meerwaarde voor zowel het kind, de (gedetineerde) ouder als professionals actief in de sociale netwerken rond het kind en de gedetineerde ouder. Voor meer informatie of contactmogelijkheden zie www.expertisecentrumkind.nl.

 

Laatst bijgewerkt op 27 september 2019.