Avans Nieuwsbrieven

print

Red flags bij criminele inmenging

27 september 2019

Bij criminele inmenging  gaat het om handelingswijzen die criminelen gebruiken om een bedrijf binnen te dringen en blijvend invloed uit te oefenen. Het begrip ondermijning gaat in op het ondergravende effect van criminele inmenging. Ondernemers willen meer grip krijgen op criminele inmenging. Vanwege het gevaar voor de eigen onderneming willen ze inmengingsignalen tijdig herkennen. Daar ligt het startpunt van de kennis die we in dit onderzoek willen opdoen.

Ondernemers zijn naast signaalherkenning ook op zoek naar gericht handelingsrepertoire, zowel op het niveau van de individuele onderneming als in collectief verband. Ondernemers die realiseren zich dat de bedreiging van criminele inmenging op een bedrijventerrein niet afdoende door het bedrijf zelf kan worden tegengegaan. Ondernemers zijn daarom ook geïnteresseerd in aanpakken om zich collectief te weren tegen criminele inmenging. Een collectieve aanpak vraagt om samenwerking tussen ondernemers onderling (bijvoorbeeld binnen een vereniging van bedrijven) en tussen het collectief van ondernemers en gemeentelijke overheden, politie en Openbaar Ministerie (OM).

Dit onderzoek heeft een verkennend karakter en heeft als oogmerk:

1. Leren zien van signalen van criminele inmenging die zich in het eigen bedrijf af kunnen spelen;

2. Voor het eigen bedrijf handelingsrepertoire verkrijgen om criminele inmenging tegen te gaan,

wanneer signalen zich uiten;

3. Collectief en complementair handelingsrepertoire ontwikkelen tussen bedrijven onderling en samen met gemeente, politie en OM om de collectieve weerbaarheid te vergroten.

Aan het eind van het onderzoek worden een aantal praktische producten voor ondernemers opgeleverd.

Het onderzoek gaat in november 2019 van start en heeft een doorlooptijd van 2 jaar.

Laatst bijgewerkt op 27 september 2019.