Avans Nieuwsbrieven

print

Lector Mind the Gap

21 juni 2019

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van het werken met groepen mensen die moeilijk bereikbaar zijn voor professionals in de sociaalmaatschappelijke veiligheidszorg. Het betreft vooral mensen die het nu niet mee zit in het leven, zoals drop-outs, verslaafden en verwarde personen. Zij kunnen overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen. Zij zijn zelf ook kwetsbaar en kunnen slachtoffer worden van criminaliteit of misbruikt worden door criminelen voor het verrichten van hand- en spandiensten. Maar ook zien we mensen die moeilijk bereikbaar zijn omdat ze door kennis en positie in staat zijn zich af te schermen voor professionals. Denk bijvoorbeeld aan mensen met sleutelposities in organisaties en bedrijven. Zij kunnen mede door hun bijzondere positie delicten plegen, de samenleving schade berokkenen, terwijl ze de veiligheidszorg op afstand houden. Of althans geen aanleiding geven te interveniëren.

Afstand tussen slachtoffers, daders en professionals in de veiligheidszorg kan verschillende oorzaken en gevolgen hebben en verhoogt de complexiteit van het werk van de veiligheidsprofessionals. Dit stelt andere eisen aan het handelingsrepertoire van die professionals. Doel van het lectoraat is bijdragen aan het vergroten van dit handelingsrepertoire: via verkennend en kennisontwikkelend onderzoek naar de afstand-beïnvloedende mechanismen in en samen met de praktijk implementeren van werkwijzen van professionals en interventies gericht op deze groepen. Zodat ook door dit lectoraat via onderzoek en implementatie de sociaalmaatschappelijke veiligheid wordt verhoogd.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 26 januari 2022.