Avans Nieuwsbrieven

print

Bedreigingen beïnvloeden besluitvorming niet

21 juni 2019

In haar proefschrift heeft zij bekeken op welke wijze lokale politici en bestuurders worden bedreigd, hoe zij daarmee omgaan en welke invloed bedreigingen hebben op de besluitvorming?

Reacties variëren van verharding tot grote voorzichtigheid in het bestuurlijk functioneren. Een wethouder: “Ik werd er ook vastberaden van. Dat speelveldje gaat er dus godverdomme komen”. Voorzichtigheid komt bijvoorbeeld tot uitdrukking bij het inhuren van externe deskundigheid om een proces nogmaals tegen het licht te houden.

Naast invloed op het denken en handelen heeft de bedreiging invloed op de fysiologische en psychische gesteldheid van de wethouder. Er wordt gesproken over slapeloosheid en gewichtsafname. Daarnaast zijn ook in de privésfeer de gevolgen merkbaar.

 

Diana Marijnissen is docent aan de Academie voor Veiligheid en Bestuur van Avans Hogeschool en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Op 10 mei jl. heeft zij bij de Open Universiteit in Heerlen haar proefschrift ‘Bedreigde wethouders. Een onderzoek naar de aard en invloed van bedreigingen tegen lokale politici.’ verdedigd.

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3554938/bedreigde-wethouder-wordt-juist-vastberaden

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2019.