Avans Nieuwsbrieven

Waarom worden verbeteringen niet geïmplementeerd?

25 april 2019

Samenvatting
Uit onderzoek van Avans Hogeschool naar de toekomst van continu verbeteren bleek in 2016 dat één van de belangrijke thema’s voor de toekomst standaardisatie en borging is. Daarnaast bleek dat organisaties naar schatting slechts een van de vier verbeterprojecten volledig afmaken, dus inclusief implementatie en borging. Dat was aanleiding om in de minor Continu Verbeteren van Avans Hogeschool extra aandacht aan standaardiseren en borging te besteden. Aan de ene kant tijdens de lessen, aan de andere kant door studenten op pad te sturen om onder begeleiding van een docent te kijken wat met eerdere verbeterprojecten uit de minor bij de deelnemende bedrijven was gebeurd. De projecten bleken nauwelijks te zijn geïmplementeerd en doorvragen tijdens de bedrijfsbezoeken bracht veertien mogelijke redenen hiervoor aan het licht. Vervolgens is met behulp van een vragenlijst onderzocht welke redenen het vaakste voorkwamen, met als belangrijkste uitkomst dat het creëren van draagvlak en het veranderen van gedrag moeilijk is. Daarnaast is het een uitdaging in de minorprojecten te komen tot concrete, implementeerbare oplossingen.

Artikel onderzoek implementatie en standaardisatie

Soort
PDF
Publicatiedatum
25 apr 2019
Laatst bijgewerkt op 25 april 2019.