Avans Nieuwsbrieven

print

Update Smart Tooling

23 oktober 2019 door Expertisecentrum Technische Innovatie

Voortgang Cluster Cleaning

Het thema cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot, welke vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden om zo tot een hoger veiligheid niveau en een hogere efficiency te komen. 

Projectpartners: Buchen, Group Victor Peeters, VTEC, P. de Boevere B.V., Accerion, Nobleo Technology, Avans Hogeschool, DERC Waterjetting, BASF, Mourik, Dow Benelux.

De drie service bedrijven die input leveren zijn Mourik, Buchen en Group Victor Peeters.
Zij delen de eigen kennis rondom cleaning en leveren daarnaast een ondersteuning binnen de tests van de robotica. Daarbij richt Mourik zich op navigatie. Buchen richt zich op de reinigingsgraad. Group Victor Peeters richt zich op metingen, data analyse en het autonome werken. 

De technische groep binnen dit cluster wordt gevormd door VTEC Lasers & Sensors, P. de Boevere B.V. (Serenity), Accerion, Nobleo Technology en Avans Hogeschool. VTEC richt zich op de sensor technologie en communicatie van de data. Waarbij P. de Boevere B.V. de taak heeft zich te focussen op data acquisitie, data logging, rapportage en data processing. Accerion en Nobleo Technology richten zich binnen dit project op plaatsbepaling en navigatie van de cleaning robot. 

DERC Waterjetting levert in het cluster cleaning een zo geheten carrier platform (drager). DERC Waterjetting zal de aanpassing aan het platform ontwerpen en installeren. Het doel is om het carrier platform te ontwikkelen t.b.v. autonoom opereren en reinigen.

Nobleo Technology heeft de navigatie software verder ontwikkeld en verschillende test uitgevoerd op de test faciliteit bij Group Peeters. Er is een test met hoge druk uitgevoerd door Mourik in een tank bij Dow.
Serenity heeft aan de dashboard software gewerkt en een bijeenkomst georganiseerd om de interacties tussen de verschillende systemen in kaart te brengen.

Stichting Avans heeft de door VTEC ontwikkelde sensoriek voor vervuilingsmeting ingebouwd in een door studenten ontworpen Inspectie robot. De volgende stap is de robot voorzien van  een navigatiesysteem en deze VTEC sensoren te testen.

De volgende stappen zijn onder andere verbeteringen doorvoeren op basis van praktijktesten met betrekking tot het regelen van de magneet sterkte bij de Cleaning robot. Hiervoor wordt een regelsysteem ontwikkeld. De hoogte van de magneten van de DERC carrier zullen instelbaar worden gemaakt. De komende tijd zal gewerkt gaan worden aan de integratie van de Serenity-Nobleo technologie.

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2019.