Avans Nieuwsbrieven

Update Robotica en Smart Tooling

29 maart 2018 door Avans Nieuwsbrieven

In de procesindustrie draaien machines non-stop. Minutieus onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker vanwege de steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu.

Het Europese project ‘Smart Tooling’ werkt aan de ontwikkeling van prototypes van robots en toepassingen zodat al dat onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter kan worden verricht. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt. Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties.

Het project is nu halverwege. Inmiddels zijn naast onderwijsinstellingen en overheid, ook 21 mkb-ers aangesloten. Hierbij een update over de status van de deelprojecten.
 

Update UAS
UAS - Buiten vliegen 

Doel van 'buiten vliegen' is veiliger en betrouwbaarder maken van inspecties van chemische installaties met drones om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Avular, SPIE , Airobot, DOW, BASF, Avans Hogeschool, Universiteit Gent, Universiteit Twente en REWIN in dit deelproject samen.

Er zijn twee soorten software ontwikkeld: een gebruikerssoftware voor inspecteurs en een gebruikerssoftware voor piloten.
De hardware en payload van Airobot wordt momenteel op de drone van SPIE gemonteerd. Hierna zullen er testen in een real life omgevingen gedaan worden.

IMG_20160613_074533.jpg?u=1Q6Trn

UAS - Binnen vliegen

Universiteit van Twente, Avans Hogeschool, Ronik, Delft Dynamics, BASF, DOW, Pozyx en REWIN werken samen aan het onderwerp ''binnen vliegen''. Hierbij wordt een drone ontwikkeld waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. 

Voor het vliegen met een drone, in een niet-schone installatie, wordt onderzocht welke omstandigheden er gecreëerd kunnen worden om de apparatuur veilig te kunnen vliegen (bijv. stikstof of een concentratie product boven UEL). Daarnaast wordt gekeken welke technische-, operationele- en veiligheidsmaatregelen er nodig zijn om deze omstandigheden te realiseren. De ontvangst van de bakens en te gebruiken navigatie methode zal hierbij ook een aandachtspunt zijn. De sensor zal in staat zijn om een vuile oppervlakte schoon te maken, zodat een correcte meting verkregen kan worden.

Studenten van Avans hebben de afgelopen maanden een installatie gebouwd omsensoren voor de indoor positie locatie te testen.

controle_met_drone_in_Amercentrale.jpg?u=1Q6B+B

Inspectie - Inspecties in drukvaten
Het doel van deelproject is het uitvoeren van volautomatische inspecties in drukvaten op wanddikte en corrosievorming. Om deze inspecties in een tank te kunnen uitvoeren, zal een lichtere ‘crawler’ worden ontwikkeld. Belangrijk is dat deze opereert in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en drukken. Universiteit Gent werkt hier bij samen met VTEC, P. de Boevere B.V. (Serenity) om software en sensoriek te ontwikkelen. Waarbij ID Tec zich focust op de ontwikkeling van de robot. Onlangs hebben Nobleo en Accerion zich aangesloten. Zij gaan bijdrgen aan de ontwikkeling van de navigatie en besturing van de robot.  Ook BASF, DOW en Impuls Zeeland nemen deel aan het project.

De focus ligt momenteel op de wireless communicatie van de robot. Wanneer deze goed loopt, zal medio 2018 in een drukvat het prototype getest worden.

Inspectie - Inspectie in leidingen 
Inspectie in leidingen kan worden uitgevoerd met behulp van een snake robot. De Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de snake robot. Zij zijn begonnen met het onderzoeken van de aanpak van robot autonomie.

Het bedrijf ExRobotics (Improvia) is ingestroomd om op basis van het concept van deze snake robot een prototype te bouwen. Andere partners in het project zijn BASF, DOW en Impuls Zeeland.

Werkplaats - Augmented reality
Augmented reality richt zich op de digitale ondersteuning voor inspectie activiteiten en herstel instructies door een technieker in een werkplaats. Denk hierbij aan de slimme veiligheidsbril.  Het resultaat van digitale ondersteuning zal een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit tot uiting kunnen hebben. Augnition en Iristick werken hierbij tezamen met Sirris en BASF.

De digitale realisering van de ondersteuning wordt gerealiseerd vanuit het PRoceedix SaaS platform. De focus ligt momenteel op het vastleggen en aanpassen van procedures op het platform. Op termijn wordt bij BASF getest. Parallel hieraan wordt gewerkt aan het projecteren van veiligheidsinstructies op de 'slimme veiligheidsbril'.

Werkplaats - Lekdetectie
Werkplaats richt zich daarnaast op het uitvoeren van lekdetectie met behulp van  collaboratieve robots. De cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter 'afsnuffelen'. Wanneer er een lekkage gemeten wordt, worden de coördinaten van de cobot doorgegeven aan het systeem zodat de exacte plaats, waar de lekkage optreedt, gevisualiseerd worden. Het doel is om een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de techniekers te borgen. ITIS neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris.

Inmiddels zijn er een aantal testen met verschillend kloppen succesvol afgerond. Sirris en ITIS oriënteren zich momenteel op de keuze van de definitieve Cobot. Verder wordt er gewerkt aan de communicatie van de Cobot met de meetaparatuur en wordt onderzocht of de mantel rondom de Cobot bestand is tegen bepaalde temperaturen.

Cleaning
Het thema cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot, welke vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden. Het cluster cleaning bestaat uit drie service bedrijven (Mourik, Buchen en Group Victor Peeters) , twee bedrijven voor de technische input (VTEC Lasers & Sensors en P. de Boevere BV).  Accerion en Nobleo richten zich op de plaatsbepaling en navigatiei van de cleaning robot. Het cluster wordt aangevuld door Avans Hogeschool, DOW en BASF.

Het cluster ontwikkelt een autonome crawler voor verticale tankwanden. Sensoriek voor het meten van vervuiling en ruwheid maken het een smart cleaning crawler. Het cluster is momenteel op zoek naar een nieuwe projectpartner die een platform kan gaan verzorgen zodat de hard- en software op de crawler geïnstalleerd kunnen worden.

Laatst bijgewerkt op 29 maart 2018.