Avans Nieuwsbrieven

MJB EDI 2018-2022

1 maart 2018 door Avans Nieuwsbrieven

Dit MJB zet de inhoudelijke kaders van het EDI (Expertisecentrum Duurzame Innovatie) onderzoeksbeleid en de koppelingen met het onderwijs. Startend vanuit missie, visie en onderzoeksprofiel wordt de samenwerking tussen EDI en de academies en vervolgens het beoogde onderzoeksportfolio beschreven. In de laatste hoofdstukken wordt de organisatie (capaciteit, financiering, ondersteuning, kwaliteitszorg) beschreven.

MJB EDI 2018-2022

Soort
PDF
Publicatiedatum
13 mrt 2018
Laatst bijgewerkt op 15 maart 2018.