Avans Nieuwsbrieven

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Nieuws 190 resultaten

Programma OIDS 190904

17 juni 2019Avans Nieuwsbrieven

Programma OIDS 190904 Programma OIDS 190904 Programma OIDS 190904

Planning 2019-2020

16 april 2019Avans Nieuwsbrieven

Planning studiejaar 2019-2020 Onderwijsperiodes Een studiejaar op de Pabo heeft 4 onderwijsperiodes; elke periode bestaat uit 10 onderwijsweken. Periode 1: 26 augustus 2019 t/m 1 november...

Minoren 2019-2020

16 april 2019Avans Nieuwsbrieven

Minoren Pabo 3 In Pabo 3 krijgt de student de mogelijkheid, binnen de gemaakte kaders, eigen keuzes te maken waardoor hij zich kan profileren. De minor is één van deze profileringsmogelij...

Bijeenkomsten en trainingen 2019-2020

16 april 2019Avans Nieuwsbrieven

Trainingen Mentorentraining De mentor heeft een belangrijke taak in de dagelijkse begeleiding van onze studenten. Om het begeleidingswerk van de mentor te ondersteunen en te komen tot ken...